Documents d'Anàlisi Geogràfica

Revista
ISBN: 0212-1573
Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona
Publicado en Barcelona, España

Resumen:

Documents d'Anàlisi Geogràfica (ISSN 0212-1573) abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d"anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia.

Artículos disponibles de esta publicación:

1 artículos