Dinàmiques socials en l'àmbit rural al nord de la Península Ibèrica (segles VI-VIII dne): un estat de la qüestió

Autores: Xavier Gonzalo Arango

Publicación: Estrat Crític: Revista d´Arqueologia, ISBN 1887-8687, Nº 2, 2008, pags. 46-54


Texto completo del artículo

Resumen:

L´Arqueologia Medieval, malauradament, no ha estat una realitat fins a temps relativament recents. Finds aleshores, aquesta havia estat més interessada -pel període de temps comprès entre els segles VI i VIII- en castells, necròpolis i esglésies, que en sistemes de producció i relacions socials. El que busquem amb aquest article és mostrar quins són els debats arqueològics actuals, per tal de determinar les possibilitats del registre, la metodologia i els objectius de l´arqueologia.