Arqueologia Social: una arma carregada de futur

Autores: Edgar Camarós , Gerard Cantoni , David García , Nuria García Tuset, Xavier Gonzalo Arango, Discórides Marín , Alba Masclans , Joan Negre , Victoria Yanito

Publicación: Estrat Crític: Revista d´Arqueologia, ISBN 1887-8687, Nº 2, 2008, pags. 13-25


Texto completo del artículo

Resumen:

En aquest article pretenem expliticar què és l´Arqueologia Social, como entenem la seva pràctica i sobretot quina ha de ser la seva utilitat, en tant que és la base de la seva definició i praxi; és a dir, esbossarem el seu marc teòric, intentat facilitar la seva comprensió per tothom que s´hi interessi. en una primera part tractarem els conceptes a tall definitori i teòric, conceptes que comprenen la necessitat de cientificitat i utilitat social, despresa aquesta de la seva càrrega il·lustrada. Seguidament, introduirem propostes de caràcter genèric, així com algun exemple més concret, d´allò que creiem que camina en el sentit del que exposem. No faltarà alguna crítica constructiva vers una part important dels actuals models d´intervenció arqueològica, sobretot en la publicació i divulgació dels coneisements generats.