La ceràmica comuna del nord-est peninsular entre els segles IV i IX: Possibilitats d'un instrument d'anàlisi arqueològica

Autores: Joan Negre

Publicación: Estrat Crític: Revista d´Arqueologia, ISBN 1887-8687, Nº 1, 2007, pags. 60-68


Texto completo del artículo

Resumen:

L´estudi de les comunitats rurals, tant els seus assentaments com llur explotacions agrícoles, ha esdevingut en els últims anys un dels camps amb més projecció per al reconeixement arqueològic dels canvis socio-econòmics de la segona meitat del primer mil·lenni. En aquest breu article intentarem enumerar les característiques que, a nivell ceramològic, haurien de seguir aquests estudis, així com les novetats metolodògiques que possibiliten extreure una major informació d´aqueste registre. Per ultim, analitzarem alguns contextos ceràmics del nord-est peninsular, propis d´arquests canvis i la informació històrica que podem extreure del registre material més abundant en aquests jaciments.