L´estudi del paisatge históric de les hortes mediterrànies: una proposta metodológica

Autores: Enric Guinot Rodríguez, Sergi Selma Castell

Publicación: Revista valenciana d´etnologia, ISBN 1885-1533, Nº 3, 2008, pags. 100-124


Texto completo del artículo

Resumen:

Aquesta contribució planteja una proposta metodològica per a l'estudi del paisatge històric de les hortes mediterrànies d'origen medieval. Primer s'enumeren les fases d'elaboració, seguidament es fixen els diversos paràmetres que cal seguir per a l'anàlisi de la morfologia dels paisatges d'horta i, en tercer lloc, es proposa la interpretació diacrònica d'aquest tipus de paisatge, des de l'època romana fins a la contemporània, principalment a partir del model que representen les hortes valencianes.