Gamma-Ray induced thermoluminiscence of majolica pottery as an indicator of its provenience

Autores: J. E. Vaz

Publicación: Revista española de antropología americana, ISBN 0556-6533, Nº 8, 1978, pags. 49-54


Texto completo del artículo