Qanat(s) a Al-Andalus

Autores: Miquel Barceló

Publicación: Documents d'Anàlisi Geogràfica, ISBN 0212-1573, Nº 2, 1983, pags. 3-22


Texto completo del artículo